Hva er naprapati?

Hva er naprapati?

Naprapati er en behandlingsform som bygger på manuell medisin. Med begrepet manuellmedisin menes at man som naprapat bruker hendene for å undersøke og behandle dysfunksjoner i menneskets bevegelsesapparat; det vil si muskler og skjelett som igjen påvirker kroppens nervesystem. Naprapater jobber med et helhetssyn og tar sikte på å normalisere problemer i  bevegelsesapparatet, gjennom å finne den uderliggende årsaken til pasientens smerte.

Ordet Naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Ordet er satt sammen av det tsjekkiske ordet “napravit”, som betyr å korrigere, og det greske ordet “Pathos” som betyr lidelse.

Grunnleggeren av naprapatien er Oakley Smith. Den første Naprapatskolen ble grunnlagt i 1907 i Chicago.

Målet med behandlingen

Gjenskape kroppens normale bevegelighet

Legge forutsetningene til rette for muskulaturen slik at musklene kan produsere større kraft

Få pasienten skadefri

Øke pasientens kunnskaper om kroppens funksjoner slik at han lettere unngår skader i framtiden

Fokusere på årsaken til problemet, ikke bare smerteområdet

At pasienten skal bli smertefri