Reduser sykefraværet!

Vil du redusere sykefraværet i din bedrift? Vil du at dine ansatte skal trives bedre og være mer effektive på jobb?

Muskel og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. Statistikker viser at over 50 % av erstattede sykepengedager utover arbeidsgiverperioden skyldes muskel – og skjelettplager (Rikstrygdeverket 1998). Det blir stadig vanligere med plager som stiv nakke, hodepine, musarm, tennisalbue, ryggplager etc. Årsakene er stillesittende arbeid, dårlig ergonomi, monotone arbeidsoppgaver, stress osv. Det koster bedriftene store summer årlig i form av høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø og mindre effektivitet.

Stiv nakke? Fredrikstad Naprapatklinikk hjelper deg!

Tall fra NAV viser at muskel- og skjelettplager er den klart vanligste årsaken til sykemelding. I tredje kvartal av 2011 hadde 35,8% av alle sykemeldinger muskel- og skjelettplager som årsak. 

Mennesket er bedriftens viktigste ressurs. Et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid er en lønnsom investering.

Hva kan naprapaten bidra med:

Ergonomisk gjennomgang av arbeidsplassen og individuell tilpasning av den enkeltes arbeidsplass.

Finne årsaken til skaden/belastningsskader.

Behandling av eventuelle belastningsskader

Informere om forebyggende tiltak

Råd og veiledning om trening og hjemmeøvelser

Muskel- og skjelettplager fører til nedsatt produktivitet, økte utgifter og høyere sykefravær.

Er det aktuelt med et samarbeid for din bedrift? Ta kontakt for mer info!

 

Kommentering er slått av.